AZ ÉTT VIZSGA LEÍRÁSA, FELTÉTELEI

ENKK szakvizsgára felkészítő Életmód-Tanácsadó és Terapeuta tanfolyamot indítunk, mely a természetgyógyászat legkomplexebb képzésének számít.

Az oktatásban résztvevő tanárok szakterületük kiemelkedő képviselői, s egyben vizsgáztatói is. A résztvevők az elméleti alapokon túl széleskörű gyakorlati ismereteket szereznek a képzés során. A klasszikus természetgyógyászat kérdéskörei mellett megismerkednek a keleti mozgás- és masszázs technikákkal, csoportos foglalkozások vezetésével, valamint az életmódváltásban való segítségnyújtás lehetőségeivel. Azok számára is javasolható a részvétel, akik nem kívánnak hivatalos szakvizsgát tenni, ám ennek ellenére szívükön viselik önmaguk és környezetük egészséges életmódra való orientálását.

Részlet a természetgyógyászatról szóló kormányrendeletből:

Az életmód-tanácsadó élmény-centrikus módszer – együttes alkalmazásával segít a klienseinek életmódjuk átalakításában a civilizációs betegségek, testi-lelki ártalmak csökkentése vagy kiküszöbölése, egészségük megőrzése vagy helyreállítása érdekében. 
Az életmódot átalakítani tudó valamennyi természetgyógyászati ágban (távol-keleti mozgásoktatás, egészséges táplálkozás, rendterápia, természetes masszázsoktatás, gyógynövényismeret, hidroterápia, helyes légzéstechnikák) jártassággal rendelkezik, ismeri a mentálhigiéné alapelveit és mindezeket együttesen alkalmazza a beteg vagy a kliens életmódjának átalakítása érdekében. 

Az életmód-tanácsadó a szabadidő kulturált, tartalmas eltöltése terén primer prevenciós feladatokat (művelődési központok, magánvállalkozások, utazási irodák) lát el, míg az egészségügyben specializálódik a betegellátás és gondozás során hiányterületet képező egészségnevelési feladatok hatékony ellátására. A családorvos, kórházi orvos, gondozóintézeti szakorvos betegeket küld az életmód-tanácsadóhoz, hogy annak életmódi nevelésével a szokványos gyógyszeres terápiát kiegészítse.

A képzés formája: iskolarendszeren kívüli felnőttképzés
A képzés teljes ára: 350 000,-Ft

Az összeg magában foglalja a kontakt órákat (kb. 100 óra), a videós online tananyagokat (kb. 100 órányi videóelőadás + letölthető tananyagok és előadásvázlatok), valamint a három tábort ellátással együtt.

A fizetés egy összegben, vagy 4 részletben is történhet.

A képzettség munkaterülete: felsőfokú végzettséggel végezhető nem konvencionális gyógyító és életminőség javító természetgyógyászati tevékenység

A képzésen való részvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, 25. betöltött életév 

Az ENKK által szervezett szakmai vizsgára jelentkezés feltétele:

 • 28. betöltött életév
 • Egészségügyi alapmodul vizsga sikeres teljesítése
 • Természetgyógyászati alapmodul vizsga sikeres teljesítése
 • Felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél egészségügyi, pedagógiai, szociális, népművelői, teológiai vagy agrártudományi szakterületen
 • Életmód-Tanácsadó és Terapeuta képzési program teljesítése
 • Igazolt szakmai gyakorlat – teljesítésében hallgatóinknak segítséget nyújtunk
  • 2 hét orvos-természetgyógyászati rendelőben
  • 1 hét alternatív mozgás- és masszázsterapeuta mellett
  • 4 hét életmódtábor asszisztálás képzett életmód-tanácsadó és terapeuta mellett
  • 2 hét életmódtanácsadó rendelőben és életmód klubban
 • Legalább egyéves saját élményű tapasztalatról esettanulmány készítése

Szakmai vizsga részei:

 • Írásbeli vizsga
 • Gyakorlati vizsga: helyét az ENKK jelöli ki és 3 napos életmódtábor keretében zajlik, melynek szervezését és lebonyolítását a húzott tételeknek megfelelő szereposztásban maguk a vizsgázók végzik.

ENKK legkorábbi vizsgaidőpont a 2016 őszi vizsgaidőszakban, melyre a résztvevőket az ENKK osztja be és levélben értesíti. 
ENKK vizsgadíj 2015 évben 42.500,- Ft + kb. 30.000,- Ft gyakorlati vizsga életmódtábor keretében.

Kérjük nézd át az egészségügyi rendelet szövegét (11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről).

Az 1. számú mellékletben csatolva találod a vizsgaszabályzatot, a 2. mellékletben olvashatod a vizsgakérdéseket, valamint az ajánlott irodalomjegyzéket.