Tematika - Képzés menete

Képzés menete

A képzés három részre bontható:

 

gyógynövényismereti tanfolyam elmélete és a Bach-virágterápia ONLINE előadások formájában sajátítható el! (kb. 100 órányi videó-előadás)

A szakmai ismeretek, a pszichológiai és szociológiai ismeretek, valamint az AMM és a táplálkozási ismeretek elmélete nagyrészt szintén online formában sajátítható el, ezt a tudásanyagot azonban kiegészítik kontakt alkalmak is. (max. 2×8 óra)

A szakmai gyakorlati ismeretek elsajátítása TÁBOROK formájában történik. (3×5 nap)

A teljes képzés tehát magában foglal kb. 350 órányi tanított anyagot, valamint kb. 300 órányi önálló feladatot és gyakorlatvégzést. Hiszen mi nem a legolcsóbbak, hanem a legjobbak szeretnénk lenni! 

A kontakt órák időpontját később pontosítjuk.

Szakmai alapismeretek

Az életmód-tanácsadás általános kérdésköre:

az életmód-tanácsadó és terapeuta működési területei, a munkája során előforduló legfontosabb feladatcsoportjai, alapfeladatai és speciális feladatai, anamnézis készítésének elvei és az életmód-tanácsadó kompetencia határai, a természetgyógyászat, egészségnevelés, egészségmegőrzés legfontosabb kérdései, terápiás terv készítésének lépései, életmód-tanácsadók lehetőségei és feladatai a prevencióban.

Az életmódtanácsadás és -terapeuta munkájában alkalmazható különböző alternatív mozgás- és masszázstechnikák gyakorlata:
Távol-keleti mozgás-masszázs technikák, légzésgyakorlatok, relaxációs technikák elméleti és gyakorlati ismerete, meditáció vezetése

Anamnézis készítése – tanácsadás.

Előadások az egészséges életmód témakörében:

Az egészség fogalma, az egészséges életmód alapelvei, a táplálkozás,- méregtelenítés, mint gyógymód, aktív pihenés, gyógyító céllal, életmód fogalma, az életmód átalakítás alapvető kérdései, rendterápia, az életmód-tanácsadás szerepe az egészséges életmód megőrzésében, az életmód-tanácsadás és -terápia szerepe a megelőzésben, rekreációban.

ALTERNATÍV MOZGÁS-ÉS MASSZÁZSTERAPEUTA (AMM)

Az AMM szakmai képzés anyaga alapvető követelmény az életmód-tanácsadó és terapeuta munka végzéséhez. Egy jól képzett életmód-tanácsadó és terapeutának egy keleti mozgás- és masszázs, légző gyakorlatok, meditációs-, relaxációs technikák ismerete, tudása, alkalmazása munkája során elengedhetetlen.

Ehhez kívánunk egy magasabb szintű, gyakorlati tudásra épülő képzést indítani .

Szeretnénk a tradicionális tudást átmenteni a jelenkor terapeutáinak, hogy a mai ismereteiket kibővítve hatékonyabb /eredményesebb munkát tudjanak végezni terápiás munkájuk során.

AZ ALTERNATÍV MOZGÁS-, MASSZÁZSTERÁPIA JELENTŐSÉGE AZ ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ MUNKÁJÁBAN

Az ÉTT vizsga tételsorának megfelelően foglalkozunk az alternatív mozgás- és masszázs témakörben alkalmazható eljárások bemutatásával és az elméleti alapok szemléletes elmagyarázásával távol-keleti mozgások és masszázsok, légzőgyakorlatok, relaxációs és meditációs technikák és az anamnézis- tanácsadás kérdésköreivel

FITOTERÁPIA

A képzés résztvevői megismerik és elsajátítják a fitoterápia (gyógynövényes gyógyítás), az aromaterápia (illóolajokkal történő gyógyítás) és az apiterápia (méhészeti termékekkel történő gyógyítás) legfontosabb területeit.

Megismerik a legfontosabb növényi hatóanyagcsoportokat és azok hatását a betegségek kezelésére, előadásokat hallgatnak a legfontosabb szervrendszerek betegségeinek gyógynövényes kezelési lehetőségeiről, emellett megismerkednek a leggyakrabban alkalmazott 70-80 gyógynövény terápiás alkalmazásával, indikációival és kontraindikációval.
A hallgatók tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány birtokában részt vehetnek az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által szervezett Fitoterapeuta szakmai vizsgán.

Az online elméleti képzésen (72 óra) tematikus előadások keretében tárgyaljuk a gyógynövényhasználat lehetőségeit, többé-kevésbé követve az ENKK Fitoterapeuta szakmai vizsgájának témaköreit. Eközben nagy hangsúlyt fektetünk a mai kor elvárásainak megfelelő hatékony, minőségi és biztonságos gyógynövényhasználat bemutatására.

életmód tanácsadó képzés online anyadok

Az online előadások mellett letölthető írásos jegyzetanyag és online tesztek, kvízek segítik a tanulást.

A képzést kiegészíti egy 5 napos (4 éjszakás) tábor, ahol a tábor ideje alatt (számos kiegészítő program mellett) megismerkedünk a gyógynövényekkel, elsajátitjuk a fitoterápiás készítmények előállításának alapfogásait, kipróbáljuk, hogy milyen lehetőségeink vannak a teakeverékek összeállítására és hogyan is zajlik egy gyógynövényes terápia. A tábor Életmódtáborként felhasználható a Természetgyógyászati modulvizsgához előírt kötelezettség teljesítésére is!

TÁPLÁLKOZÁS

A funkcionális egészségfejlesztés nem a hagyományos betegségközpontú megközelítésekre helyezi a hangsúlyt, hanem az orvosi gyakorlattól eltérően, illetve azt kiegészítve, megoldás-orientált, személyre szabott és célirányos módszerekkel igyekszik a szervezet egyensúlyi állapotait helyreállítani.

A képzés rövid tematikája:

Általános egészségügyi, élettani és kórélettani ismeretek

 • emberi test felépítése, élettani folyamatok kapcsolatai
 • emésztőrendszer működése, jellemző megbetegedései

Endokrinológia kapcsolódó részei:

 • hormonális rendszer felépítésének és működésének alapjai
 • hormonális egyensúlyzavar okai és tünetei
 • hormonális rendszer és táplálkozás összefüggései
 • természetes születésszabályozás

Táplálkozástudomány története, fejlődése, gyakorlata és irányzatai; Nemzetközileg is elfogadott alternatívák a preventív célú táplálkozásban; Mintaétrendek átfogó és független összehasonlítása, elemzése.

ÉTT – PSZICHOLÓGIA ÉS SZOCIOLÓGIAI ISMERETEK

A képzés során hallgatóink megismerkednek a személyiség felépítését és működését leíró legfontosabb elméletekkel, megtanulják felismerni és értelmezni a fontosabb kommunikációs sajátosságokat, s emellett elsajátítják azokat a csoportdinamikai ismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a későbbiekben csoportokat tudjanak vezetni, táborokat tudjanak szervezni.

Emellett előadást hallgatnak a betegségek pszichés összefüggéseiről, megismerik a megkűzdési formákat és a betegség kialakulásában és a gyógyulási folyamatban szerepet játszó egyéb pszichológiai tényezőket

Az ÉTT vizsgatételsorának megfelelően foglalkozunk a különböző korosztályok pszichológiai és szociológiai jellemzőivel, a társadalmi helyzetnek az egészségre gyakorolt hatásával és szempontjaival, de hallgatóink elsajátítják az egyes csoportok működésének felmérésére és leírására alkalmazható legfontosabb módszereket is.

TÁBOROK

Életmód-Tanácsadó és Terapeuta képzésünknek egyedülálló módon része 3 gyakorlati képzést nyújtó tábor, amelyek kiegészítik a tanfolyam alternatív mozgás- és masszázsterápiás, táplálkozástani és gyógynövényismereti anyagait. Az egyes táborokról bővebb információt az oldalsó képekre kattintva kaphatsz.

A táborok részvételi díját a képzés ára TARTALMAZZA.

Életmódtábor (Árendás László) - 2020. tavasz
Életmódtábor - mozgás (Koller Judit) - 2020. június

A felkészülés egy „valódi” életmódtáborban zajlik. .Az életmódtáborban hospitáló hallgatók részt vesznek a természetgyógyász vizsgára készülő hallgatók részére szervezett az életmódtábor munkájában. 
Fő hangsúly a gyakorlati tudás elsajátításán van. Egyrészt a különböző természetgyógyász módszerek, másrészt a tábor szervezési, lebonyolítási feladatok megismerésén és kipróbálásán

Fő hangsúlyt kap az életmód-tanácsadó munkájában alkalmazandó mozgás-masszázs-, légzés gyakorlatok, különböző természetgyógyászati módszerek, eljárások megtanulása, gyakorlása:

 • Tradicionális thai masszázs
 • Jóga- és légző gyakorlatok
 • Waitankung csikung
 • Relaxációs és meditációs gyakorlatok

A résztvevők tapasztalatokat gyűjtenek egy életmódtábor szervezéséhez, lebonyolításához. 

Előadást tartanak a természetgyógyász vizsgára készülőknek az egészség témakörében 
Élesben kipróbálják szakmai elméleti, gyakorlati tudásukat, személyesen is megtapasztalják a természetgyógyászat gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit. 
Külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy az előadáson tanultak élő és használható tudássá váljanak, szerves egységgé álljanak össze. 

A táborok 5 naposak, szerdától vasárnapig. 

A panzió Budapesttől 65 km-re található, Tarján községben, a Gerecse dombjai között. A szállás vonattal és busszal, illetve autóval (kb. 45 perc) egyaránt könnyen megközelíthető. Elhelyezés 2-3 ágyas szobákban, minden szobához saját fürdőszoba tartozik.

Gyógynövényismereti tábor (Varsányi Péter) - 2020 június 24-28.

GYÓGYNÖVÉNYISMERET-FITOTERÁPIA illetve ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA képzésünket kiegészítő, de önmagában is végezhető Életmódtábor Pannonhalmán. 

A tábor 5 napos, felhasználható az ETI (ENKK) által szervezett Természetgyógyászati modulvizsgához és az Életmód-Tanácsadó és Terapeuta vizsgához kötelező életmódtábor teljesítésére is! 

Témakörök, programok:

 • reggeli chi-kung
 • gyakorlati bevezetés a teák világába
 • gyógynövényismereti séták
 • látogatás az Apátságban és az Apátság gyógynövénykertjében
 • betegségek és teakeverékek gyakorlat
 • gyógynövényes készítmények házilag gyakorlat
 • gyakorlati aroma és apiterápia

A táborban családokat, kísérőket is szeretettel látunk, számukra a szállást és ellátást fedező kedvezményes részvételi díj fizetendő. 

További információ a táborról:
viragterapia-tanfolyam.hu/tanfolyamaink/eletmodtabor-fitoterapia/